april 2019

Privacy beleid

Uw privacy is voor Feestdal van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens veilig zijn bij ons en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we op onze website en in de administratie van Feestdal allemaal doen met informatie die we over u te weten komen.
Als u vragen hebt, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met Feestdal.

Kant-en-klaar kinderfeestje bestellen
U kunt een kinderfeestje bestellen via onze website. Wanneer u dit besluit, zullen wij uw persoonsgegevens gebruiken om de facturatie af te handelen en onze diensten juist uit te kunnen voeren. Denk hierbij aan het kunnen mailen om een afspraak te maken.
Wij gebruiken deze persoonsgegevens als u een kant-en-klaar kinderfeestje bestelt van Feestdal:
• Voornaam + achternaam
• Adres en telefoonnummer
• E-mailadres
• Rekeningnummer
• Rekening houder
Wij bewaren deze informatie zeven jaar daarna (dat is de wettelijke bewaarplicht).

Contactformulier
Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen.
Voor het contactformulier gebruiken wij uw voornaam, achternaam en e-mailadres. Deze gegevens hebben wij nodig om u te kunnen helpen en bij naam aan te kunnen spreken. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie en drie maanden daarna. Zo kunnen we bij vervolgvragen de informatie er makkelijk bij pakken. Ook kunnen we zo onszelf trainen om nog beter te worden.

Partners
Om onze diensten juist uit te kunnen voeren, maken we gebruik van zorgvuldig geselecteerde partners en leveranciers. Dit zijn personen of organisaties die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van onze diensten. Daarnaast kunt u denken aan de administratiesoftware waarmee wij werken en onze serverbeheerder. We maken goede afspraken met hen over hoe ze met deze gegevens omgaan. Door klant te worden van Feestdal, gaat u er akkoord mee dat wij in onze samenwerking daar waar nodig persoonsgegevens delen met onze zorgvuldig geselecteerde partners en leveranciers.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen
Met uitzondering van de hierboven genoemde partners, geven wij uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Daarom doen wij er zo veel mogelijk aan om uw persoonsgegevens veilig te houden.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer onze diensten wijzigen, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens
Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.
U hebt de volgende rechten:
• uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
• inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
• het laten corrigeren van fouten
• het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
• intrekken van toestemming
• bezwaar maken tegen een bepaald gebruik
Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klacht indienen
Als we een geschil hebben over persoonsgegevens, doen we ons best om samen met u tot een oplossing te komen. Als u ondanks dit vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
Feestdal
De Koningsvaren 95
7701 MG   Dedemsvaart
info@feestdal.nl

Feestdal verhuurt themakisten, slaapfeestjes en lasergame voor kinderfeestjes, en biedt hulp bij het organiseren van evenementen. Wij zijn gevestigd tussen Zwolle, Hardenberg, Ommen en Hoogeveen.