oktober 2020

Algemene voorwaarden

Feestdal is wettelijk vertegenwoordigd door Moniek Seinen. Feestdal is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer: 73907103 en draagt haar wettelijke bijdrage af aan de Belastingdienst. Het adres is, De Koningsvaren 95, 7701 MG te Dedemsvaart.

Algemeen
• Alle themakisten zijn uitgerust voor 8 kinderen/personen met de mogelijkheid om uit te breiden. In overleg kunnen er thema’s gecombineerd worden, zoals bijvoorbeeld ridders en prinsessen.
• Wij proberen zo veel mogelijk gebruik te maken van duurzame materialen en deze op een veilige manier te verwerken; desondanks kan Feestdal niet aansprakelijk gesteld worden of verantwoordelijkheid nemen voor evt. ontstane schade of letsel, tijdens of na het gebruik van door ons verhuurde materialen.
• Bij ontvangst van de kist dient u zich te kunnen legitimeren
• De kosten van de huur van een activiteit of kist staan vermeld op onze website. De thema kisten, draaiboeken en kleding mogen niet verhuurd, uitgeleend of verspreid worden aan derden.
• Het draaiboek voor een themakist kan een week voor het feestje worden opgehaald, Tegen een meerprijs van € 3 kan het draaiboek worden opgestuurd. Draaiboeken van knutsel feestjes en lasergame worden digitaal naar u verzonden.
• Uitnodigingen in thema kunnen tegen een meerprijs van 5 euro per 8 uitnodigingen worden opgehaald of verzonden.

Reserveren
• Als u een themakist wilt reserveren kan dit via het contactformulier op de website, telefonisch of via e-mail.
• De reservering is definitief als de huur en borgsom is betaald of als u een bevestiging heeft ontvangen.
• Wanneer de kist binnen één week voor de huurperiode wordt geannuleerd, berekenen wij 25 euro (met uitzondering van de covid-19 regeling die op onze website staat vermeld).
• Voor iedere dag dat de kist later wordt terugbezorgd, brengen wij 25 euro in rekening.

Borg
• De borgsom voor een themakist of lasergamekist bedraagt € 50,- per kist en voor kleinere activiteiten €25,- per kist
• In geval van diefstal, brand of ernstige schade aan materialen of van de kist, wordt de volledige huurprijs, verhoogd met de borg, in rekening gebracht.
• Indien bij het terugbrengen van de themakist blijkt dat er onderdelen beschadigd of verloren zijn, dan wordt dat bedrag in mindering gebracht op de borg. De borg wordt nog dezelfde dag op uw rekening overgemaakt.

Huur
• De huurperiode is maximaal 3 dagen. De avond voor het feest om op te halen, de feestdag zelf en de dag/ avond erna om de kist weer terug te brengen. Andere mogelijkheden gaan in overleg.
• De themakisten worden meegegeven nadat het bedrag van de huur en borg op de rekening van Feestdal staat. Er dient ook een ondertekende huurovereenkomst aanwezig te zijn.

Materiaal
De kleding, hoofdbandjes en het stoffen tafelkleed hoeven niet gewassen te worden, dat doen wij voor u.
• Als ze nat zijn dan graag uithangen om te drogen. De kleding niet nat in de waszak stoppen.
• De borden en bekers en afneembaar tafelzeil graag schoon en droog terug in de kist doen.
• De verhuurde materialen van Feestdal mogen niet worden verhuurd, uitgeleend of gebruikt worden aan of door derden.
• Het is niet toegestaan om kopieën van het meegeleverde draaiboek te maken. Of deze op andere manieren te verspreiden.
• Als u de huurovereenkomst ondertekent, verklaart u op de hoogte te zijn van en in te stemmen met de algemene voorwaarden van de verhuur van materialen die Feestdal aanbiedt.
• Alle materialen moeten altijd onder toezicht van een volwassene gebruikt worden.
• Graag alle materialen met zorg behandelen zodat anderen er ook weer plezier van kunnen hebben. Vouw de slingers weer netjes op.

Schade of letsel
• De themakisten zijn met veel zorg gemaakt en samengesteld. Verhuurder draagt zorg voor een goede conditie van de themakist en de inhoud. De huurder zal de themakist, en de daarbij horende inhoud op een zorgvuldige manier gebruiken en zich in zoverre gedragen als goede huurder. Verhuurder is op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor schade of letsel (aan derden) die ontstaat door verkeerd gebruik van de themakist. Met verkeerd gebruik wordt bedoeld: ander gebruik dan in de spelideeën map van de themakist beschreven. Verhuurder is op geen enkele wijze verantwoordelijk/ aansprakelijk voor schade aan inboedel, goederen of interieur door verkeerd gebruik van de themakist of het knutselpakket. Vertoont de themakist en/of de inhoud na gebruik een gebrek, dan bent u verplicht om dit z.s.m. doch uiterlijk op het moment van terugbezorgen aan de verhuurder te melden.

Feestdal verhuurt themakisten, slaapfeestjes en lasergame voor kinderfeestjes, en biedt hulp bij het organiseren van evenementen. Wij zijn gevestigd tussen Zwolle, Hardenberg, Ommen en Hoogeveen.